Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

 

Prodejce je CIRA cz spol. s r. o.,  Vrchlického 138, 387 73 Bavorov  IČO : 288 14 193 předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Firma je zapsána v obchodním rejstříku u krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložka číslo 28836

Zákazníkem našeho internetového obchodu je Kupující.

Ochrana osobních dat

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Naše společnost není registrovaným správcem osobních údajů, veškeré údaje získané od zákazníků však užívá výhradně při vyřizování objednávek a reklamací a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku tvoří pouze dopravce, kterému sdělíme výhradně údaje nezbytně nutné k řádnému doručení zboží do Vašich rukou.

 

Vrácení zboží

Zákazník fyzická osoba (tedy nikoli podnikatel s I.Č.) má dle novely občanského zákoníku možnost odstoupit od smlouvy do 14-ti kalendářních dnů od převzetí zboží a vrátit jej. Lhůta začíná běžet následující den po převzení zboží zákazníkem. Zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebování a mělo by být v původním obalu, nebo jiném obalu plnícím stejnou funkci. Náklady na transport zpět nese zákazník. Dále se doporučuje zboží pojistit. Po obdržení vráceného zboží a kontrole jeho stavu Vám zašleme odpovídající částku zpět převodním příkazem co nejdříve, nejpozději v zákonné lhůtě 30-ti dnů. Pokud se tak rozhodnete, zašlete na naši e-adresu info@cira.cz scan písemné žádosti s uvedením čísla objednávky, popř. čísla daňového dokladu a čísla účtu a vaším podpisem.

 

Reklamace

Při přebírání zboží od přepravce si prosím pečlivě zkontrolujte dodané zboží, zásilku, která jeví známky poškození nepřebírejte. Informace o dodání a dodacích lhůtách jsou uvedeny zde.

Je-li zboží poškozeno, i přestože je obal neporušený, je potřeba o této skutečnosti informovat buď přepravce nebo přímo nás na adrese info@cira.cz zde je třeba uvést popis závady, číslo objednávky a číslo faktury.

Pokud by došlo k tomu, že kupujícímu je omylem doručen jiný typ výrobku než ten který si objednal, prosíme kontaktujte nás neprodleně na e-mail info@cira.cz v co nejkratší možné době sjednáme ve spolupráci dopravcem nápravu, transport zpět a opětovné dodání správného typu výrobku bude provedeno na naše náklady.

Jako doklad pro reklamaci slouží faktura. Fakturu (daňový doklad) si můžete stáhnout z vašeho účtu na cira.cz  po odeslání objednávky (není možné v případě objednávky bez registrace).

Zboží by mělo být vráceno v původním obalu, nebo jiném obalu který zajistí aby během přepravy nedošlo k dalšímu poškození zboží. Před jakoukoli reklamací nás prosím kontaktujte na info@cira.cz abychom domluvili kdy a kde bude zásilka vyzvednuta. Náklady na přepravné v případě reklamace hradí prodejce pouze v případě, že je reklamace uznána jako oprávněná. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Kupující má nárok na 2letou záruční dobu při náklupu v eshopu CIRA cz, avšak kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy (tedy vytvoření objednávky na našem webu) jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má nárok pouze na 1letou záruční dobu. Což vyplývá z příslušných právních norem.

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Na přání zákazníka můžeme pro provedení záruční opravy zajistit i návštěvu smluvního technika, který záruční opravu provede zdarma. Cestovné však v takovém případě hradí zákazník.

Do záruční doby se nepočítá doba od reklamace zboží až do doby, kdy je kupující povinen po skončení záruční opravy zboží převzít.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, či používání výrobků k jiným účelům, než ke kterým jsou určeny, stejně jako při neodborném zacházení s ním, přetěžování apod.

Reklamace musí být vyřízena v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů. Tato lhůta začíná běžet následující den po doručení zboží zpět na domluvenou adresu.

 

Kupní smlouva

Návrhem k uzavření kupní smlouvy mezi prodejcem a zákazníkem (nabídkou) je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky zákazníkem a přijetím objednávky prodejcem. Toto přijetí prodejce neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran, nebo na základě zákonných důvodů.

Před zasláním objednávky prodejci je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodejci na konci objednávkového formuláře potvrzením objednávky.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Bez takového stvrzení není možné dokončit objednávku a uzavřít smlouvu.

Prodejce si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část po uzavření kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka neprodleně převedena zpět na jeho účet.

Omezení odpovědnosti za obsah webových stránek

Přes veškerou snahu o co nejpřesnější a úplné informace o prodávaném zboží, mohou některé texty obsahovat chyby či nepřesnosti, vyplývající z nepřesných informací, přebíraných od výrobce nebo dodavatele. Provozovatel cira.cz proto nenese žádnou záruku přesnosti či úplnosti uveřejněných informací o jednotlivých produktech a nenese tedy odpovědnost za případné škody, způsobené použitím těchto informací.

 

Závěrečná ustanovení

Veškeré objednávky, které jsou odeslány, se považují za závazné. Odesláním objednávky kupující bezvýhradně a dobrovolně akceptuje veškerá ustanovení nákupních podmínek cira.cz a je si vědom všech práv a povinností z nich vyplývajících. Veškeré zboží je až do úplného zaplacení majetkem prodejce.

 

Tyto podmínky vymezují práva a povinnosti uživatelů těchto stránek, vyplývající z ochrany autorských práv a dalších práv, souvisejících s ochranou duševního vlastnictví.

Prodejce nevyžaduje od zákazníka souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu GDPR, protože naše společnost zpracovává poskytnuté údaje pouze ze zákonného důvodu (kontaktní údaje, evidence účetnictví), nepoužívá je k dalším marketingovým aktivitám a nepřenechává je třetím osobám s vyjímkou kontaktního údaje uvedeného na dodacím listě dopravci.

 

Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nepoužívejte tuto webovou aplikaci.

 

provozovatel internetového obchodu cira.cz si vyhrazuje právo kdykoliv tyto podmínky měnit.


Košík 0 x Produkty (prázdný)    

Žádné produkty

Bude determinováno Doručení
0 Kč DPH
0 Kč Celkem

Ceny jsou s DPH

K pokladně

Produkt byl úspěšně přidán do nákupního košíku

Počet
Celkem

0 ks zboží. 1 produkt v košíku.

Celkem za produkty: (s DPH)
Celkem za doručení: (s DPH) Bude determinováno
DPH 0 Kč
Celkem (s DPH)
Pokračovat v nákupu Objednat